பயிர் சாகுபடி நுட்பங்கள்
நெல்
தென்னை
கம்போஸ்ட் தயாரித்தல்
பூப் பயிர்கள்
பழப் பயிர்கள்
பொதுவான தகவல்கள்
பிற பயிர்கள்
காய்கறிகள்
நெல்
திருந்திய நெல்சாகுபடிக்கான கோனா-வீடர் எங்கு கிடைக்கும்?
திருந்திய நெல்சாகுபடியில் ஒரு ஏக்கருக்கு தேவையான விதைகள் எவ்வளவு?
நெல் உரநிர்வாகம் பற்றி...
“தங்க நெல்” ரக விதைகள் எங்கு கிடைக்கும்?
நெல் தழைச்சத்து நிர்வாகம் பற்றி கூறுங்கள்?
நெல்லுக்கு நுண்ணூட்டச்சத்து பராமரிப்பு பற்றி விளக்குங்கள்?
நெல்லில் அந்துப்பூச்சிச்சியை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?
நெல்லில் இலைப்பேனை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?
நெல்லில் ஒட்டுண்ணி அட்டை கட்டுவது பற்றி விளக்கவும்.
நெல்லில் குலைநோயை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?
நெல்லில் நுண்ணூட்டச்சத்து பற்றி விளக்குங்கள்
நெல்லில் மேலுரம் இடுவது பற்றி விளக்குங்கள்
நெல்லுக்கு உயிர் உரம் போடுவது பற்றி விவரம் தேவை.
தென்னை
தென்னையில் வேரழுகல் மற்றும் உர நிர்வாகம்
தென்னையில் கரையான் பாதிப்பும், கட்டுப்பாடும்
தென்னையில் கரையான் தாக்குவதை எப்படி தடுப்பது?
தென்னையில் குரும்பை கொட்டுவதை எப்படி தடுப்பது?
தென்னையில் தண்டு வெடிப்பு பிரச்சனை
தென்னை நடவுபற்றிய விவரம் தேவை.
தென்னையில் பூ மற்றும் குரும்பை கொட்டுவதை எப்படி தடுப்பது?
கம்போஸ்ட் தயாரித்தல்
ஊட்டமேற்றிய தொழுஉரத்தை மானாவாரி பயிர்களுக்கு இடலாமா? எப்படி?
தென்னை நார்க்கழிவு உரம் தயாரிக்க பயன்படும் புளூரோட்டஸ் காளான் விதைகள் எங்கு கிடைக்கும்?
பஞ்சகாவ்யா தயாரிப்பு
பஞ்சகாவ்யா நெல்லுக்கும், இறவை மக்காச்சோளத்திற்கும்
பஞ்சகாவ்யா மானாவாரியில்
புளிய மரத்தின் மேல் ஓடுகளிலிருந்து மக்கிய உரம் தயாரிக்க முடியுமா?
பூப் பயிர்கள்
செம்பருத்தி மொட்டு உதிர்வதை எவ்வாறு தடுக்கலாம்?
மல்லிகை மொக்குகள் கருகுவது ஏன்?
மல்லிகையில் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
ரோஜாக் கன்றுகள் கிடைக்குமிடம் மற்றும் பயிர் செய்தல் பற்றி விளக்கமாக கூறவும்
பழப் பயிர்கள்
எலுமிச்சைக்கு உரம் இடுவது பற்றி விளக்கவும்.
எலுமிச்சைக்கு மண்புழு உரம் இடுவது பற்றி விளக்கவும்
கொய்யாவில் கவாத்து செய்வது எப்படி?
முதிர்ந்த பழங்களில் பழ ஈ தாக்குதலைத் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
பழப்பயிர்களில் உரநிர்வாகம் பற்றி விளக்கமாக கூறவும்
நல்ல பழப்பயிர் கன்றுகள் எங்கு கிடைக்கும்?
புளி நடவு செய்யும் முறை பற்றி விளக்கவும்
பேரீச்சம்பழ சாகுபடி பற்றி விவரமாக்க் கூறவும்
ஏற்றுமதிக்கு ஏற்ற மா இரகங்கள் பற்றி விவரமாக்க் கூறவும்.
வாழையில் இலைச்சுருட்டு நோயைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?
வாழை பற்றிய அனைத்து விவரங்களும் எங்கு கிடைக்கும்?
வாழையில் முடிக்கொத்து நோய்க்கான காரணங்கள் என்ன? வராமல் தடுக்க என்ன செய்யலாம்?
பொதுவான தகவல்கள்
அசோலாவை எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்ததலாம்? /a>
சூப்பர் சூடோமோனாஸ் பற்றிய விவரமாக கூறுங்கள்
தேனீ வளர்ப்பு பற்றி
மண்பரிசோதனை எங்கு செய்ய வேண்டும்?
பிற பயிர்கள்
மாசிப்பட்டத்திற்கு ஏற்ற உளுந்து இரகம் எது?
எண்ணெய்ப்பனையில் எலித்தொல்லையை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?
கரும்பில் வெட்டுக்கிளி பிரச்சனையை தீர்ப்பது எப்படி?
கரும்பு தோகையை வயலில் எரிக்கலாமா?
சூரியகாந்தியை கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி தாக்குமா?
சூரியகாந்தியை மானவாரியாக பயிர் செய்யலாமா?
இறவை பட்டத்திற்கு ஏற்ற சோள இரகங்கள் எவை?
தேக்கு வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
வசம்பு சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்
தரமான யூகாலிப்பட்டஸ் நாற்றுகள் எங்கு கிடைக்கும்?
காய்கறிகள்
தோட்டத்தில் கம்பளிப்புழு தாக்கம் பற்றி
ஓராண்டு சேமிக்கப்பட்ட காய்கறி விதைகள் அடுத்த வருடம் நன்றாக முளைக்குமா?
செடி முருங்கையில் பூச்சிக் கட்டுப்பாடு பற்றி
முருங்கை மரத்தில் பூச்சித்தாக்குதல் பற்றி
வெண்டையில் மஞ்சள் தேமல்நோயைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?